Програма навчання звичайного курсу Головної рухомої школи Українських національних танків Василя Авраменка у Вінніпегу. 1928 р.

Програма навчання звичайного курсу Головної рухомої школи Українських національних танків Василя Авраменка у Вінніпегу. 1928 р.

ЦДАВО України. Ф. 4027. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту