Лист Міністра транспорту України О. Климпуша Президенту України Л. Кравчуку про перевезення дітей, потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС, за кордон на лікування. 11 травня 1993 р.

Лист Міністра транспорту України О. Климпуша Президенту України Л. Кравчуку про перевезення дітей, потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС, за кордон на лікування. 11 травня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 3512. Арк. 158

Leave a Comment