Доповідь полковника Армії УНР [А.] Рибицького начальнику Головного управління Генерального штабу УНР про заходи щодо удосконалення української кінноти. 8 лютого 1921 р.

Доповідь полковника Армії УНР [А.] Рибицького начальнику Головного управління Генерального штабу УНР про заходи щодо удосконалення української кінноти. 8 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. оп. 2. Спр. 184. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту