Рапорт Булавного старшини для доручень 3-го Генерал-квартирмейстера Євтимовича 3-му Генерал-квартирмейстеру Генерального штабу УНР про перевірку харчування в Спільній юнацькій школі. 15 червня 1922 р.

Рапорт Булавного старшини для доручень 3-го Генерал-квартирмейстера Євтимовича 3-му Генерал-квартирмейстеру Генерального штабу УНР про перевірку харчування в Спільній юнацькій школі. 15 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 307. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту