Ситуаційний звіт Управління Начальника Тилу Дієвої армії УНР станом на 1 березня 1922 р. 3 березня 1922 р.

Ситуаційний звіт Управління Начальника Тилу Дієвої армії УНР станом на 1 березня 1922 р. 3 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. . 2426. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 130зв.

Leave a Comment