Розпорядження Головної команди Української повстанської армії в земельній справі. Серпень 1943 р.

Розпорядження Головної команди Української повстанської армії в земельній справі. Серпень 1943 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 48. Арк. 14.

Leave a Comment

Перейти до вмісту