Про похорон Січових стрільців у м. Києві, які загинули в боях з ворогами Української державності під Мотовиловкою. З газети “Україна”. 21 січня 1919 р.

Про похорон Січових стрільців у м. Києві, які загинули в боях з ворогами Української державності під Мотовиловкою. З газети “Україна”. 21 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту