Лист Особливого відділу при Штабі Гетьмана України Адміністративно-політичному відділу МВС УД з інформацією про можливе збройне повстання робітників механічних майстерень у сел. Святошино з метою встановлення радянської влади. 6 липня 1918 р.

Лист Особливого відділу при Штабі Гетьмана України Адміністративно-політичному відділу МВС УД з інформацією про можливе збройне повстання робітників механічних майстерень у сел. Святошино з метою встановлення радянської влади. 6 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 122

Leave a Comment