Про необхідність переходу Галицької армії на територію Наддніпрянської України тощо. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів. 9 липня 1919 р.

Про необхідність переходу Галицької армії на територію Наддніпрянської України тощо. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів. 9 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3305. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 22зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту