33-4778-3-4-215.jpg

Документи з Національної доповіді Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1991 рік» Т. І. З розділу 5. Вплив навколишнього природного середовища на здоров'я населення., демографічні процеси. Заключення (мапи, таблиці). 1992 рік.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 4. Арк. 215, 216, 218, 219, 220, 221, 244.

Leave a Comment

Перейти до вмісту