Положення про відзнаку «Хрест Українського Козацтва» (Хрест УВК) та ескіз Хреста. 20 жовтня 1947 р.

Положення про відзнаку «Хрест Українського Козацтва» (Хрест УВК) та ескіз Хреста. 20 жовтня 1947 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1284. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту