Лист начальника Управління державними архівами НКВС СРСР до начальника Управління державними архівами НКВС УРСР про недоліки в роботі в період евакуації та в роботі з евакуйованими документами. 22 вересня 1942 р.

Лист начальника Управління державними архівами НКВС СРСР до начальника Управління державними архівами НКВС УРСР про недоліки в роботі в період евакуації та в роботі з евакуйованими документами. 22 вересня 1942 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2313, арк. 97 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту