Анкета наукового співробітника Всеукраїнського комітету сприяння вченим…

Анкета наукового співробітника Всеукраїнського комітету сприяння вченим...

Анкета наукового співробітника Всеукраїнського комітету сприяння вченим при РНК УСРР Є. О. Патона. 20 серпня 1933 р.
ЦДАВО України, ф. 331, оп. 2, спр. 268, арк. 1, 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту