Лист Міністерства фінансів УРСР до Державного планового…

Лист Міністерства фінансів УРСР до Державного планового...

Лист Міністерства фінансів УРСР до Державного планового комітету УРСР про прискорення подачі Раді Міністрів УРСР пропозиції про визначення джерел фінансування робіт по ліквідації наслідків затоплення і руйнувань в районі Куренівки м. Києва. 22 серпня 1961 р.
ЦДАВО України, ф. 337, оп. 2, спр. 424, арк. 149.

Leave a Comment

Перейти до вмісту