Указ Президента України від 16 липня 1993 р. № 305/93 «Про День авіації». 16 серпня 1993 р.

Указ Президента України від 16 липня 1993 р. № 305/93 «Про День авіації». 16 серпня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 155. Арк. 105

Leave a Comment

Перейти до вмісту