Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру Генерального штабу УНР про перевірку харчування в школі підполковником Євтимовичем та нестачу приміщень тощо. 23 червня 1922 р.

Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру Генерального штабу УНР про перевірку харчування в школі підполковником Євтимовичем та нестачу приміщень тощо. 23 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 307. Арк. 30зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту