Ескіз відзнаки Президента України “Іменна вогнепальна зброя”. 29 квітня 1995 року.

Ескіз відзнаки Президента України “Іменна вогнепальна зброя”. 29 квітня 1995 року.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 188. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту