Лист Українського історично-філологічного товариства в Празі до Української господарської академії в ЧСР з нагоди Академічного свята. 8 травня 1931 р.

Лист Українського історично-філологічного товариства в Празі до Української господарської академії в ЧСР з нагоди Академічного свята. 8 травня 1931 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 49

Leave a Comment

Перейти до вмісту