Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. 1954 р.

Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. 1954 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 526-а. Арк. 47

Leave a Comment

Перейти до вмісту