34-1-22-2133-106

34-1-22-2133-106

Лист Голови Комісії у справах ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, репресованих, малозабезпечених і воїнів-інтернаціоналістів М. Науменка до Прем'єр-міністра України Л. Кучми щодо фінансової підтримки статутної діяльності Українського товариства сліпих, як інвалідів з найтяжчою формою інвалідності. 12 липня 1993 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2133. Арк. 106, 107

Leave a Comment

Перейти до вмісту