Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України». 19 лютого 1992 р.

Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України». 19 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 28. Спр. 4740. Арк. 170

Leave a Comment

Перейти до вмісту