Про стан валюти після евакуації центральних установ з Кам’янця тощо. З протоколу засідання фінансової комісії у валютних справах Міністерства фінансів УНР. 22 січня 1920 р.

Про стан валюти після евакуації центральних установ з Кам'янця тощо. З протоколу засідання фінансової комісії у валютних справах Міністерства фінансів УНР. 22 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 329. Арк. 1, 1зв., 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту