Закон Української РСР про економічну самостійність Української РСР. 3 серпня 1990 р.

Закон Української РСР про економічну самостійність Української РСР. 3 серпня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4491. Арк. 85

Leave a Comment

Перейти до вмісту