Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою. 13 листопада 1918 р.

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою. 13 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 169

Leave a Comment