Указ Президента України № 211/97 “Про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1997 року”. 7 березня 1997 р.

Указ Президента України № 211/97 “Про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1997 року”. 7 березня 1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 1206. Арк. 171

Leave a Comment