Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про оголошення дня 26 квітня “Днем Чорнобильської трагедії”. 29 березня 1990 р.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про оголошення дня 26 квітня “Днем Чорнобильської трагедії”. 29 березня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4521. Арк. 13

Leave a Comment