Доповідь Прокурора Київського окружного суду Міністру юстиції УД про обставини замаху на життя Міністра шляхів УД Б. Бутенка. 4 серпня 1918 р.

Доповідь Прокурора Київського окружного суду Міністру юстиції УД про обставини замаху на життя Міністра шляхів УД Б. Бутенка. 4 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 713. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту