Доповідна записка голови Відділу пластичних мистецтв П. Павлуцького до Міністра народної освіти Української Держави про виділення коштів для Комісії з вироблення національного художнього шрифту. 12 травня 1918 р.

Доповідна записка голови Відділу пластичних мистецтв П. Павлуцького до Міністра народної освіти Української Держави про виділення коштів для Комісії з вироблення національного художнього шрифту. 12 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 26зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту