Прохання М. Ткаченка про призначення на посаду до Бібліотечно-архівного відділу при Міністерства народної освіти. 27 серпня 1918 р.

Прохання М. Ткаченка про призначення на посаду до Бібліотечно-архівного відділу при Міністерства народної освіти. 27 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2457, оп. 1, спр. 58, арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту