З хронікальних нотаток М. Шаповала.

З хронікальних нотаток М. Шаповала.

ЦДАВО України. Ф. 3563. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту