Телеграма Головного Отамана С. Петлюри Голові Ради Міністрів Б. Матросу з пропозицією негайно приступити до формування нового кабінету. 9 квітня 1919 р.

Телеграма Головного Отамана С. Петлюри Голові Ради Міністрів Б. Матросу з пропозицією негайно приступити до формування нового кабінету. 9 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3933. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту