Посвідчення В. В. Міяковського, видане Центральним архівним управлінням УСРР при ВУЦВК. 14 грудня 1926 р.

Посвідчення В. В. Міяковського, видане Центральним архівним управлінням УСРР при ВУЦВК. 14 грудня 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3966. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 134

Leave a Comment

Перейти до вмісту