Командир Богдано-Дорошенківського куреня 1-ї Запорозької дивізії Григорій Хмеленко у труні. Фотокартка. [6 вересня] 1920 р.

Командир Богдано-Дорошенківського куреня 1-ї Запорозької дивізії Григорій Хмеленко у труні. Фотокартка. [6 вересня] 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту