Про Український військовий з’їзд, переведення українців на міноносець “Україна” — з постанови загальних зборів українців м. Гельсингфорса (Гельсінкі). 13 травня 1917 р.

Про Український військовий з'їзд, переведення українців на міноносець “Україна” — з постанови загальних зборів українців м. Гельсингфорса (Гельсінкі). 13 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 4, арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту