Лист Міністерства енергетики України на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 26.01.99 за № 170 до листа СБУ від 21.01.99 за № 8/2-353 щодо антитерористичного та протидиверсійного захисту ядерних об’єктів. 23 лютого 1999 р.

Лист Міністерства енергетики України на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 26.01.99 за № 170 до листа СБУ від 21.01.99 за № 8/2-353 щодо антитерористичного та протидиверсійного захисту ядерних об'єктів. 23 лютого 1999 р.

ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 4. Спр. 341. Арк. 143

Leave a Comment

Перейти до вмісту