Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 125/92-рп «Про заходи щодо організації виконання програм ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». 14 липня 1992 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 125/92-рп «Про заходи щодо організації виконання програм ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». 14 липня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 217

Leave a Comment

Перейти до вмісту