Положення про відзнаку «Хрест Українського Козацтва» (Хрест УВК) та ескіз Хреста. 20 жовтня 1947 р.

Положення про відзнаку «Хрест Українського Козацтва» (Хрест УВК) та ескіз Хреста. 20 жовтня 1947 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1284. Арк. 11а

Leave a Comment

Перейти до вмісту