Телеграма Міністру народного здоров’я і опікування Української Держави щодо поширення іспанського грипу у Вовчанському повіті та екстреного виділення коштів для боротьби з епідемією. 13 жовтня 1918 р.

Телеграма Міністру народного здоров'я і опікування Української Держави щодо поширення іспанського грипу у Вовчанському повіті та екстреного виділення коштів для боротьби з епідемією. 13 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 90.

Leave a Comment