Постанова Кабінету Міністрів України № 819 «Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях». 28 вересня 1993 року.

Постанова Кабінету Міністрів України № 819 «Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях». 28 вересня 1993 року.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 3141. Арк. 196

Leave a Comment

Перейти до вмісту