Лист Президента Американського фонду «Дітям Чорнобиля» Зенона Матківського щодо готовності відправлення гуманітарної допомоги для дітей Чорнобиля (англійською мовою). 25 квітня 1994 р.

Лист Президента Американського фонду «Дітям Чорнобиля» Зенона Матківського щодо готовності відправлення гуманітарної допомоги для дітей Чорнобиля (англійською мовою). 25 квітня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 184. Оп. 3. Спр. 14. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту