Рапорт 3-го Генерал-квартирмейстера Начальнику Генерального штабу УНР про розділення помешкання юнацької та старшинської кухні та малюнок. 4 липня 1922 р.

Рапорт 3-го Генерал-квартирмейстера Начальнику Генерального штабу УНР про розділення помешкання юнацької та старшинської кухні та малюнок. 4 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 307. Арк. 33зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту