Звернення Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Тарнові Всеукраїнській спілці військових інвалідів у Речі Посполитій Польській з проханням сприяти асигнуванню коштів перед Міністерством праці Польщі. 21 вересня 1922 р.

Звернення Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Тарнові Всеукраїнській спілці військових інвалідів у Речі Посполитій Польській з проханням сприяти асигнуванню коштів перед Міністерством праці Польщі. 21 вересня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 2. Спр. 13. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту