Критична стаття «Українська книжкова та графічна вистава у Празі», надрукована в тижневику «Літопис політики, письменства і мистецтва». 17 травня 1924 р.

Критична стаття «Українська книжкова та графічна вистава у Празі», надрукована в тижневику «Літопис політики, письменства і мистецтва». 17 травня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту