Купон білету Державної скарбниці вартістю 1 гривня 80 шагів. 1 липня 1918 р.

Купон білету Державної скарбниці вартістю 1 гривня 80 шагів. 1 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 7зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту