Лист Голови Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР у м. Тарнові Міністру народної освіти УНР з проханням виділити кошти на папір для друкування нот українських хорових пісень, по які звертаються різні особи та організації. 15 липня 1921 р.

Лист Голови Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР у м. Тарнові Міністру народної освіти УНР з проханням виділити кошти на папір для друкування нот українських хорових пісень, по які звертаються різні особи та організації. 15 липня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3644. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту