Копія листа Гетьмана України П. Скоропадського голові Ради Міністрів УД Ф. Лизогубу про посилення роботи в аграрній і продовольчій галузі та підбір кадрів у Міністерство внутрішніх справ УД. 4 липня 1918 р.

Копія листа Гетьмана України П. Скоропадського голові Ради Міністрів УД Ф. Лизогубу про посилення роботи в аграрній і продовольчій галузі та підбір кадрів у Міністерство внутрішніх справ УД. 4 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 255. Арк. 3 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту