З Конституції України, прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

З Конституції України, прийнятій на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 53

Leave a Comment

Перейти до вмісту