Нота Делегації УНР в Парижі голові Мирної конференції в Парижі про негайне визнання УНР як незалежної держави. 16 червня 1919 р.

Нота Делегації УНР в Парижі голові Мирної конференції в Парижі про негайне визнання УНР як незалежної держави. 16 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 56

Leave a Comment

Перейти до вмісту