Постанова Директорії УНР про призначення нового складу Ради Міністрів УНР. 9 квітня 1919 р

Постанова Директорії УНР про призначення нового складу Ради Міністрів УНР. 9 квітня 1919 р

.ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту