35-1076-1-6-2

35-1076-1-6-2

Закон УЦР про утворення Українського народного війська (народної міліції), 3 січня 1918 р.
ЦДАВО України, ф.1076, оп.1, спр.6, арк.2

Leave a Comment